March 28, 2020

gram panchayat sarpanch gramsevak gramsabha sadasya reservation ward

ग्रामपंचायती विषयी

 (  ग्रामापंचायत,ग्रामसभा सरपंच ग्रामसेवक  )

कलम 40

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४ नुसार ,
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु एखाद्या गावामध्ये ६०० लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत निर्मिती व बरखास्तीचा अधिकार राज्य शासनाच्या वतीने विभागीय आयुक्तास आहे .

सदस्य व त्यांची विभागणी – कमीत-कमी व जास्तीत जास्त १७

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

लोकसंख्या :

६०० ते १५०० – ७ सदस्य
१५०१ ते ३०००– ९ सदस्य
३००१ ते ४५००– ११ सदस्य
४५०१ ते ६००० – १३ सदस्य
६००१ ते ७५०० – १५ सदस्य
७५०१ त्यापेक्षा जास्त – १७ सदस्य

निवडणूक –

प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

कार्यकाल – ५  वर्ष

विसर्जन –

कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.
वार्ड : ग्रामापंचात वार्ड व राखीब जागांची सख्या निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्याचे असतात, पण घोषित मात्र तह्शीलदार करतो .

आरक्षण :

महिलांना – ५०%
अनुसूचीत जाती/जमाती – लोकसंख्येच्या प्रमाणात
इतर मागासवर्ग – २७% (महिला ५०%)
उपसरपंच पद राखीव नाही .

ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याला २१ वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
इ .स .२००० पासून तीन अपत्य असणाऱ्या उमेदवारास निवडणूक लढवता येत नाही .

ग्रामपंचायतीचे विसर्जन :

विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

सरपंच व उपसरपंच यांची निवड :

निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.
( पण आता प्रत्यक्ष मतदाराकडूनच सरपंच निवडला जातो )

सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : ५ वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.

राजीनामा :

सरपंच – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
उपसरपंच – सरपंचाकडे

निलंबन :

 जिल्हा परिषद ,स्थायी समिती , मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) च्या चौकशीवरून 

     ( आर्थिक गैरव्यवहार केल्यास जिल्हाधिकारी निलंबन करतो )

निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :

सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

अविश्वासाचा ठराव :

सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून ६ महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून १ वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.
(ठरावाची पूर्व सुचाना तहसीलदारांना दयावी लागती )

तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

ग्रामसेवक / ग्रामपंचायतीचा सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी( CEO)

नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी (BDO)

कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-३ चा

कामे :

ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे
कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
व्हिलेज फंड सांभाळणे.
ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.
गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.
ग्रामपंचातीची कामे व विषय :

कृषी
समाज कल्याण
जलसिंचन
ग्राम संरक्षण
इमारत व दळणवळण
सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा
सामान्य प्रशासन
ग्रामसभा:
ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

ग्रामसभेच्या बैठका :


 वर्षातून ४ बैठका घेणे बंधनकारक आहे त्या खालीलप्रमाणे 
१) २६ जानेवारी 
२) १ मे 
३) १५ ऑगस्ट 
४) २ ऑक्टोबर 
ग्रामसभेच्या बैठकांचा अध्यक्ष :
सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच ( उपसरपंचाच्या गैरहाजरीत ग्रामपंचायतीचा अनुभवी सदस्य असतो )
ग्रामपंचायत स्थापनेची पहिली सभा तहसीलदार किंवा त्याने नेमलेला अधिकारी असतो .
सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.
ग्रामसभेची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या १५% सभासद किंवा एकूण१०० व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *