December 6, 2019

benefits of soybeans in hindi

सोयाबीन जमीन  मध्यम काळी पोयट्याची, चांगली निचरा होणारी. पूर्वमशागत  एक नांगरट, दोन कुळवाच्या पाळ्या देऊन जमीन भुसभुसीत करावी. सुधारित वाण जे.एस.३३५, एम.ए.सी.एस.११८८, फुले कल्याणी (डी.एस.२२८), …