Syllabus Of Political Science BA 5th Semester

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,
Aurangabad

———- Political Science ————

Effective from Academic Year 2020-21
—————————————————————–

Semester V

Pol – 109 : Indian Political Thinkers
Pol – 110 : Western Political Thinkers
Pol – 111 : Political Ideologies
Pol – 112 : Major Issues in Contemporary World Politics

Syllabus Of Political Science

Semester V

Paper Code: Pol -109

INDIAN POLITICAL THINKERS

Total : 50 Marks
Term End Examination : 30 Marks
Internal Assessment : 20 Marks

1. Raja Ram Mohan Roy

1.1 Architect of Indian Renaissance
1.2 Views on Religion
1.3 Social and Political ideas

2. Dayanand Saraswati

2.1 Religious and Social Thoughts
2.2 Political Thoughts

3. Lokmanya Tilak

3.1 Views on Nationalism
3.2 Political Ideas – Four point Program
3.3 Views on Social Reform

4. Mahatma Gandhi

4.1 Views on Religion
4.2 Concept of Satya, Ahimsa and Satyagraha
4.3 Concept of Ram Rajya

Paper Code: Pol -110

WESTERN POLITICAL THINKERS

Total : 50 Marks
Term End Examination : 30 Marks
Internal Assessment : 20 Marks

1) Plato
Views on: Justice, Communism, Education, Ideal State
2) Aristotle
Views on: State, Citizenship, Revolution
3) Niccolo Machiavelli
Human Nature, Advice to Prince, Views on Religion and
Morality,
4) Thomas Hobbes
Human Nature, Social Contract Theory and
Concept of Sovereignty
5) John Locke
Human Nature, Social Contract Theory, Idea of Rights

Paper Code: Pol -111

POLITICAL IDEOLOGIES

(While studying ideologies, stress must be laid on meaning, development, features of the ideology. Taking a critical review of each ideology is also expected)

Total : 50 Marks
Term End Examination : 30 Marks
Internal Assessment : 20 Marks

1. Nationalism
2. Liberalism
3. Democracy
4. Imperialism
5. Feminism

Paper Code: Pol -112

MAJOR ISSUES IN CONTEMPORARY WORLD POLITICS

Total : 50 Marks
Term End Examination : 30 Marks
Internal Assessment : 20 Marks

1. Post Cold War World

1.1 Nature
1.2 Issues of Unipolar and Multipolar World

2. Globalization

2.1 Concept and Characteristics
2.2 Liberalization
2.3 Privatization
2.4 Role of Regional Trade groups ( IMF, World Bank )

3. Environmentalism

3.1 North-South debate on environment and development
3.2 Sustainable Development
3.3 Role of UNO in environmental Protection

In Marathi

( सेमेस्टर V )

१०: भारतीय राजकीय विचारवंत
110: पाश्चात्य राजकीय विचारवंत
111: राजकीय विचार
112: समकालीन जागतिक राजकारणातील प्रमुख मुद्दे

सेमेस्टर V
शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ पासून प्रभावी
पेपर कोड: पोल -109

भारतीय राजकीय विचारवंत

एकूण: 50 गुण
मुदत समाप्त परीक्षा: 30 गुण
अंतर्गत मूल्यांकन: 20 गुण

1. राजा राम मोहन रॉय

१.१ भारतीय पुनर्जागरण आर्किटेक्ट
धर्मावरील 1.2 दृश्ये
१.3 सामाजिक आणि राजकीय कल्पना

२. दयानंद सरस्वती

२.१ धार्मिक आणि सामाजिक विचार
२.२ राजकीय विचार

3. लोकमान्य टिळक

३ .१ राष्ट्रवादावर दृश्ये
३ .२ राजकीय कल्पना – चार कलमी कार्यक्रम
3.3 सामाजिक सुधारणेवरील दृश्ये

४ महात्मा गांधी

४ .१ धर्मावरील दृश्ये
४ .२ सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रह ही संकल्पना
४ .3 रामराज्याची संकल्पना

पेपर कोड: पोल -110

वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स

एकूण: 50 गुण
मुदत समाप्त परीक्षा: 30 गुण
अंतर्गत मूल्यांकन: 20 गुण

1) प्लेटो
यावर दृश्ये: न्याय, साम्यवाद, शिक्षण, आदर्श राज्य
२) अरिस्टॉटल
यावर दृश्ये: राज्य, नागरिकत्व, क्रांती
3) निककोलो माचियावेली
मानवी स्वभाव, राजकुमारांना सल्ला, धर्मावरील दृश्ये आणि
नैतिकता,
4) थॉमस हॉब्ज
मानवी स्वरूप, सामाजिक कराराचा सिद्धांत आणि
सार्वभौमत्व संकल्पना
5) जॉन लॉक
मानवी स्वभाव, सामाजिक कराराचा सिद्धांत, अधिकारांची कल्पना

पेपर कोडः पोल -111

राजकीय कल्पना

(विचारसरणीचा अभ्यास करताना, अर्थ, विकास आणि त्यावरील वैशिष्ट्यांवर ताण ठेवला पाहिजे विचारसरणी. प्रत्येक विचारधारेचा गंभीर आढावा घेणे देखील अपेक्षित आहे)

एकूण: 50 गुण
मुदत समाप्त परीक्षा: 30 गुण
अंतर्गत मूल्यांकन: 20 गुण

1. राष्ट्रवाद
2. उदारमतवाद
3. लोकशाही
4. साम्राज्यवाद
5. स्त्रीत्व

पेपर कोड: पोल -112

प्रमुख जागतिक धोरणांमध्ये प्रमुख मुद्दे

एकूण: 50 गुण
मुदत समाप्त परीक्षा: 30 गुण
अंतर्गत मूल्यांकन: 20 गुण

1. शीतयुद्धानंतरचे विश्व

1.1 निसर्ग
1.2 युनिपोलर आणि मल्टीपॉलर वर्ल्डचे मुद्दे

२. जागतिकीकरण

२.१ संकल्पना आणि वैशिष्ट्ये
२.२ उदारीकरण
२.3 खाजगीकरण
२.4 प्रादेशिक व्यापार गटांची भूमिका (आयएमएफ, विश्व बँक)

3. पर्यावरणवाद

३ .१ उत्तर-दक्षिण
एच पर्यावरण आणि विकासावर वादविवाद
३ .२ शाश्वत विकास
3.3 पर्यावरण संरक्षणामध्ये यूएनओची भूमिका

Leave a Comment