March 28, 2020

gram panchayat sarpanch gramsevak gramsabha sadasya reservation ward

ग्रामपंचायती विषयी  (  ग्रामापंचायत,ग्रामसभा सरपंच ग्रामसेवक  ) कलम 40 भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४० नुसार ,मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची …

panchayatraj grampanchayat panchayat samiti jilha praishad

 पंचायतराज विषयी सर्व ( ग्रामप्रशासन ) panchayati raj * भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक  म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.* लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा …